นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่


วันที่ 21 มีนาคม 2562 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่ ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง และ อำเภอสอง รวมทั้งสิ้น 88 คน