นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนราธิวาส


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเซ็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พันตรีหญิงโนสมา หลีเซ็น นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 100 คน