นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดชุมพร


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดชุมพร ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมไข่มุกไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จาก 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาทุ่ง ตำบลนาชะอัง ตำบลหาดพันไกร ตำบลวังไผ่ตำบลหาดทรายรี และ ตำบลตากแดด รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน