นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายฐากูล ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปะกง อำเภอบางคล้า และ อำเภอพนมสารคาม รวมทั้งสิ้น 100 คน