ปราบภัยท่อ


ผลการประกวดหนังสั้น
ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident :
รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดหนังสั้น “รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย''
ชื่อทีม Scout ชื่อผลงาน ปราบภัยท่อ
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
รายนามสมาชิก
 
1. นายนันทกร พันธ์วุ้น
2. นายนิติ นิ่มบุญ
 
3. นายสุริยา สุโพธิ์
4. อาจารย์สุรีพร หาไมตรี