ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย ชื่อทีม หลานสมเด็จย่า ชื่อผลงาน Emergency Minutes (นาทีฉุกเฉิน)


ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
ชื่อทีม หลานสมเด็จย่า ชื่อผลงาน Emergency Minutes (นาทีฉุกเฉิน)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายนามสมาชิก 1. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย 2. นางสาวยุพารัตน์ ชูเชยศรี 3. นางสาวฑิตฐิตา เจริญศรี 4. นางสาวปาณิศา เกษมณีย์ 5. นายศุภชัย แก้วจุ้ย