วันปฐมพยาบาลโลก 2556


สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันปฐมพยาบาลโลก โดยในปีนี้ตรงกับ วันที่ 14 กันยายน  2556 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เน้น การปฐมพยาบาลช่วยได้เมื่อมีอุบัติภัยบนท้องถนน พร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนโดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน

  นางพรรณธร เจริญกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การแพทย์ฉุกเฉินยังไม่เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนทั่วไปและเยาวชนควรจะเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนถึงโรงพยาบาล โดยมีการสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ร่วมถึงการขับขี่ให้ปลอดภัยและการปฐมพยาบาลในมุมมองของผู้ประสบเหตุ