วันปฐมพยาบาลโลก 2560


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกในหัวข้อ “ Domestic Accident : รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ประกวดหนังสั้น นักศึกษา ประชาชนทั่วไป    จำนวน 265 คน ในงานมีกิจกรรม   ชมหนังสั้นที่ชนะการประกวด  การเสวนาในหัวข้อ “First Aid be a hero” ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในหัวข้อต่างๆ กิจกรรมชมนิทรรศการและฝึกปฏิบัติในบูธต่างๆ