ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) Basic Life Support and AED ( Blended Learning )
เปิดรับสมัคร หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )
Basic Life Support and AED ( Blended Learning )
รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563 
 
เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( อบรมแบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) Basic First Aid Course ( Blended Learning ) 
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5
ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อการสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่  
                 
หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 -15 มกราคม 2565
รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น   ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน
สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อ การสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่
 
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
 
ข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

พิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี
ร่วมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี ( 1 ตุลาคม 2544 )
กิจกรรมทั้งหมด »

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่