กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) 
จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 
จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( อบบผสมผสาน )
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( อบรมแบบผสมผสาน )

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่