"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 3

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

อบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรครบตามมาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 2 วันที่  25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 21 คน
 
ร่วมกิจกรรม “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
กิจกรรมทีมสัมพันธ์ ปลูกป่าชายเลน ณ สถานพักฟื้น สวางคนิวาส ระหว่างเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ICRC และ IFRC
เข้าร่วมกิจกรรมทีมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC ) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ( IFRC ) ครั้งที่ 3 ในรูปแบบของการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สถานพักฟื้นสวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 1 สำหรับประชาชน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชน รุ่นที่ 1 วันที่  12  พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 50 คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019
วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี