ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม
สำหรับผู้มาติดต่องานกับงานบรรเทาทุกข์ อาสากาชาด ยุวกาชาด เหล่ากาชาด อาสาสมัคร การจัดอบรม สวางคนิเวศ ศูนย์ราชการุณย์ งานด้านสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และงานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับประชาชนทั่วไป
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
ข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู/อาจารย์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยธีมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 คือ Lifelong first aid learning : ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นแกนนำการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED
ในโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมทั้งหมด »

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่