ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                     เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
 
ข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”
กิจกรรมทั้งหมด »

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่