ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อบรมแบบผสมผสาน)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (แบบผสมผสาน) 
Basic First Aid Course (Blended Learning) 
รุ่น 1 เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 64 – 12 ธ.ค.64 
ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อการสมัครอบรม —>อบรมภายในสถานที่  
                 

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

พิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี
ร่วมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี ( 1 ตุลาคม 2544 )
กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564
ผ่านระบบออนไลน์ยูทูปและเฟซบุ๊กไลฟ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ
ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย
ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่