ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book โดยวิธีคัดเลือก
                                        ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                            เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book
                                                                         โดยวิธีคัดเลือก
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
กำหนดการอบรมประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

คณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมฯ
โดยสภากาชาดสิงคโปร์ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องช่วยเหลือด้านจิตสังคม ( Psychosocial Support )
จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน )
สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน )
สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพสำหรับพระสงฆ์”
ถวายความรู้แด่นักเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต โรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน
กิจกรรมทั้งหมด »

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"
นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดแพร่