"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาล
เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
     -  หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
     -  หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     -  หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( BLS )

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 18 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 18 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯเป็นตัวแทน วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯเป็นตัวแทน วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฎิบัติงานฝีกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณโรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20- 21ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 29คน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฎิบัติงานฝีกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณโรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20- 21ตุลาคม  2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 29คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563
ผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"

เครือข่าย / NETWORK

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี
นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดอุบลราชธานี