"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

โอกาสสุดท้ายของปีนี้
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน
รุ่นที่ 5 วันที่ 23-27 เมษายน 2561 รุ่นละ 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท
สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง www.training.redcross.or.th เท่านั้น สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
โดยเลือกหัวข้อ – อบรมภายในสถานที่

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พิชญา สุธีวีระขจร กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม" ดำเนินรายการโดย คุณณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล ในรายการรู้ทันโรค ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) AM.1467 kHz. สามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th คลิกเลือกเครือข่ายเพื่อการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.
วันที่ 29 มกราคม 2561 ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”
ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภกากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย